ניהול פיקוח תשתיות ומבני ציבור

חברת סקוריה בעלת רקע וניסיון רב במגוון פרוייקטי תשתיות – מים וביוב, תת ועל קרקעיות, דרכים ופיתוח מגרשים.
תכנון וניהול הפרויקטים כוללים – תאום וקבלת אישורי הרשויות והמשרדים השונים, ריכוז אומדנים מפורטים, הוצאה וניהול מכרזים, התקשרויות עם קבלני משנה, ניהול ופיקוח הביצוע באתרים.